StarCabin B.V. gaat vertrouwelijk om met jouw gegevens. Om je inzicht te geven in hoe wij dit doen, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Neem contact met ons op als je hier vragen over hebt.

1. Over ons

De websites StarCabin.nl, Bouwunits.nl en Gebouwenmarkt.nl worden beheerd door StarCabin B.V.

StarCabin B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Je kunt ons bereiken via:

StarCabin B.V.
Postbus 9108
1180MC Amstelveen
KvK-nummer 33200780
020-682 4900
Info@starcabin.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

StarCabin B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Offerteaanvraag

Wanneer je een offerte aanvraagt, geef je ons toestemming om gegevens te verwerken. Deze gegevens zijn nodig om contact met jou op te kunnen nemen en te kunnen reageren op jouw aanvraag.

Dit zijn de volgende gegevens:

Bedrijfsnaam
Naam
Adresgegevens
E-mailadres
Bedrijfsnaam
Telefoonnummer

Deze gegevens bewaren wij maximaal 6 maanden na het sturen van de offerte of voorstel, tenzij jij akkoord gaat met de offerte of het voorstel. Als er een opdracht volgt, zullen wij de gegevens verder verwerken als klantgegevens.

Daarbij verwerken wij deze gegevens om jou informatie toe te sturen, contact op te nemen en voor de uiteindelijk uit te voeren opdracht. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet aangaan en de opdracht niet uitvoeren.

Daarnaast verwerken wij voorgaande gegevens omdat ze noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Hiertoe zijn wij wettelijk verplicht. Bij betaling zullen wij bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Wij bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Nieuwsbrief

Wij versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. Wij verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. Wij bieden je onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. Wij bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

3. Delen van persoonsgegevens met derden

StarCabin B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. StarCabin B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen wij er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Onze e-mailmarketingdienst en Google zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

4. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

StarCabin B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Omdat wij graag willen weten hoe onze bezoekers deze website gebruiken, zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruik wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom (anoniem) analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door StarCabin B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@starcabin.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

StarCabin B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

StarCabin B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@starcabin.nl.

7. Wijzigingen

Het kan zijn dat wij onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze gaan hanteren. Wij zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen wij de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

8. Links

Op onze website zul je links of social media buttons naar externe websites aantreffen. Door op een link of button te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.